Projekt badawczy zaakceptowany przez komisje bioetyki
ds. badań naukowych przy AWF w Katowicach

Wpływ średnich stężeń tlenu na wysiłek
fizyczny i psychiczny. 

Badanie czystości mikrobiologicznej 
produktu